Značka Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory v sobě spojuje symboliku vycházející z vlajky Ázerbájdžánu s literou „E“ představující Evropskou unii. Litera „E“ nahrazuje srpek měsíce, obklopuje a chrání osmicípou hvězdu, kolem níž se vytváří kruhový volný prostor.