grafický design | Lukáš Pumpr: +420 605 446 871 | pumpr@studiopetrohrad.cz
fotografie a video | Petr Polák: +420 605 156 051 | polak@studiopetrohrad.cz
stálí spolupracovníci: Lukáš Beran (grafický design) a Tereza Šimerová (video)
Petrohrad s.r.o.
IČ: 06765718
Rubešova 4
326 00, Plzeň

Facebook Instagram Vimeo