Návrh vizuálního stylu města Liberec, také zvaného jako město “pod Ještědem”.
I přes nespočet vyobrazení motivu vysílače, jsme zvolili Ještěd jako výchozí symbol, který korunuje nejen unikátní krajinu severních Čech, ale i samotného Liberce. Zvolený motiv je maximálně abstrahován do podoby pravoúhlého trojúhelníka, který je možné dále množit a vytvářet nejrůznější patterny. Přepona trojúhelníka pak dále odkazuje na již zmiňovaný “život pod Ještědem” a “život nad Libercem”.